Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.681

Anahtar Kelimeler:

Suriyeli Mülteciler, girişimcilik , mekânsal faktörler , Hatay, Syrian refugees, spatial factors, enterpreneurship

Özet

Bu yazı, Türkiye’de yeni yeni gelişen göçmen küçük işletme sahipleri yazınına, Hatay’ın Samandağ, Defne, Kırıkhan, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde yapılan alan çalışmasını Bourdieu’nun alan kuramını işlemselleştirerek katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Araştırmanın temel sorusu, farklı ilçelerin demografik ve sosyo–kültürel yapısının Suriyeli mültecilerin küçük işletme deneyimlerini nasıl etkilediğidir. Saha çalışması, saha gözlemleri, 30 küçük işletmecinin yanı sıra Hatay’ın ilçelerinde bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Antakya Ticaret Odası’ndan 4 yetkiliyle yapılan derinlemesine mülakatlardan oluşmaktadır. Bugüne kadar birçok çalışmada elde edilen bulguların, alanın ve ilçelerin yapısını hesaba katmadığı, sadece Suriyeli mültecilerin girişimcilik stratejilerine, özelliklerine, oluşturdukları ve sahip oldukları sermaye türlerine odaklandığı görülmüştür. Bu tür araştırmaların bütünlüklü ve ilişkisel bir araştırma ortaya koyamayıp, girişimcilerin alanla ilişkili olarak karşılaştıkları zorlukları ve bunların üstesinden gelmek için geliştirdikleri stratejileri ve adaptasyon süreci farklılıklarını anlamaktan uzak kaldığı da bir gerçektir. Bu bağlamda Türkiye’deki Suriyeli esnaflar yazınında oluşan kolaycılığa kaçan genellemeci, farklı yerel etkenlere bağlı olarak oluşan dinamikleri, deneyimleri ve “entegrasyon” stratejilerini gözden kaçıran eğilimler bu çalışmada eleştirilmektedir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Syrian Refugees Entrepreneurial Experiences and Spatial Factors in Hatay, Turkey

This study aims to contribute to the emerging scholarship on Syrian Refugee entrepreneurship in Turkey by utilising Bourdieusian field theory. The main research question of the paper is as follows: How demographic and socio-cultural structures of different districts of Hatay impact on the experiences of Syrian Refugee entrepreneurship in Hatay, Turkey? The research employs field observations and 34 in-depth interviews with 30 small business owners from Syrian refugees in various trades and 4 key persons from trade associations in the districts of Hatay province such as Samandağ, Defne, Antakya, Kırıkhan and Reyhanlı. The research illustrates those demographic, economic and socio-cultural differences within the districts of Hatay province lead to differentiated entry possibilities, barriers, and strategies for Syrian refugees in small business ownership.

Referanslar

Altınay, L. (2008). The Relationship Between an Eculture and the Entrepreneurial Behaviour of the Firm. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 15, no. 1, pp. 111-129.

Altınay, L., & Altınay, E. (2006). Determinants of Ethnic Minority Entrepreneurial Growth in the Catering sector. The Service Industries Journal, 6, 203–221.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası. (ATSO). (2020). İstatistiki Raporlar, Hatay İli Özel Teşvik Talep Analizi. Erişim:

http://www.antakyatso.org.tr/dokumanlar/2020istatistiki/HATAY%20%c4%b0L%c4%b0%20%c3%96ZEL%20TE%c5%9eV%c4%b0K%20TALEP%20ANAL%c4%b0Z%c4%b0%20-%202020.pdf

Basu, A. (1998). An Exploration of Entrepreneurial Activity Among Asian Small Businesses in Britain’, Small Business Economics, 10, pp. 313-326.

Basu, A., & Altınay, E. (2002). The Interaction Between Culture and Entrepreneurship in London’s Immigrant Business. International Small Business Journal, 20, 371–394.

Bizri, R. M. (2017). Refugee-entrepreneurship: A Social Capital perspective. Entrepreneurship and Regional Development, 29(9/10), ss.847-868

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 46–58). New York, NY: Greenwood.

Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence of Groups. Berkeley Journal of Sociology, 32, 1–17.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford, CA: Stanford University Press.

Güngördü Z., Kurtarır E. (2016) Mülteciler ve Hatay’da Geleceğin Plansız İnşası, Göç Dergisi, Cilt.3, ss.83-98.

Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London, McGraw-Hill

Karan, O. (2008). “State Management of Immigrant Organisations in Sweden”, Migration and Activism in Europe since 1945, (ed.) Wendy Pojmann, Palgrave Macmillan, New York, ss. 175-192

Karan, O. (2017). Economic Survival Strategies of Turkish Migrants in London. London, UK: Transnational Press London.

Karan, O. (2019). Suriyeli Mültecilerin esnaflaşmasını anlamada Bourdieucu yaklaşımın olanakları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), 249-276.

Katila,S., & Wahlbeck, Ö. (2012). The Role of (transnational) Social capital in the Start-up Processes of Immigrant Businesses: The Case of Chinese and Turkish restaurant Businesses in Finland. International Small Business Journal, 30(3), 294-309

Kayalar, M., & Yıldız, S. (2017). Uluslararası Göç Sonrası Ortaya Çıkan Girişimcilik Türleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergisi, 22, 55–62

Kloosterman,R C. (2010). Matching Opportunities with Resource: A Framework for Analysing (migrant) Entrepreneurship from Mixed Embeddedness Perspective. Entrepreneurship and Regional Development, 22(1), ss.25-45

Kloosterman, R., & Rath, J. (2001). Immigrant Entrepreneurs in Advanced Economies: Mixed Embeddedness Further Explored. Special issue on immigrant entrepreneurship. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27, 189–202

Kloosterman, R., & Rath, J. (2003). Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization. Oxford/New York: Berg.

Kloosterman, R., van der Leun, J., & Rath, J. (1999). Mixed Embeddedness, Migrant Entrepreneurship and Informal Economic Activities. International Journal of Urban and Regional Research, 23, 253–267.

Mawson, S., & Kasem, L. (2019). Exploring the Entrepreneurial Intentions of Syrian Refugees in the UK. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 25(5), 1128-1146.

McEvoy, D., & Hafeez, K. (2009). Ethnic Enclaves or Middleman Minority? Regional patterns of Ethnic Minority Entrepreneurship in Britain. International Journal of Business and Globalisation, 3, 94–110.

Obschonka, M., & Hahn, E. (2018). Personal Agency in Newly Arrived Refugees: The Role of personality, Entrepreneurial Cognitions and Intentions, and Career Adaptability. Journal of Vocational Behavior, 105, ss.173-184

Özbilgin, M., & Tatlı, A. (2005). Book Review Essay: Understanding Bourdieu’s Contribution

to Organisation and Management Studies. Academy of Management Review, 30, 855–877.

Özkul, G., & Dengiz, S. (2018). Economic Contributions of Syrian Immigrants to the Hatay Province in the Context of Immigrant Entrepreneurship. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, 10 (26), 897-919

Rath, J. (2007, January). The Transformation of Ethnic Neighborhoods into Places of Leisure And Consumption (Working Paper 144). University of San Diego, Center for Comparative Immigration Studies (CCIS), San Diego, CA.

Rath, J., & Swagerman, A. (2011). Promoting Ethnic Entrepreneurship in European Cities. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Sandercock L. (2000) “When Strangers Become Neighbours: Managing Cities of Difference”, Planning Theory & Practice, 1:1, 13-30.

Shneikat, B., & Alrawadieh, Z. (2019). Unravelling Refugee Entrepreneurship and Its Role in Integration: Empirical Evidence from the Hospitality Industry. The Service Industries Journal, 39(9/10), 741-761

Srinivasan, S. (1995). The South Asian Petite Bourgeoisie in Britain. Aldershot, UK: Avebury.

Swartz, D. (1997) Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: University of Chicago Press

Swartz, David. (2002). The Sociology of Habit: The Perspective of Pierre Bourdieu. Occupational Therapy Journal of Research, 22 (winter): 61S-69S.

Tatlı, A., Vassilopoulou, J., & Ozbilgin, M. F. (2014). A Bourdieuan Relational Perspective for Entrepreneurship Research. Journal of Small Business Management, 52, 54–69.

Trupp, A. (2015). Agency, Social Capital, and Mixed Embeddedness Among Akha Ethnic Minority Street Vendors in Thailand’s Tourist Areas, Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 30 (3): 780-818

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2019, May). Kurulan/kapanan Şirket İstatistikleri. http://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php adresinden edinilmiştir.

UNHCR (1995) UNHCR’s Policy and Practice Regarding Urban Refugees: A Discussion Paper, Inspection and Evaluation Service. Erişim:http://www.urban-refugees.org/wp-content/uploads/2015/08/Discussion-paper-on-urban-refugees-1995.pdf

Werbner, P. (1984). Business on Grust: Pakistani Entrepreneurship in the Manchester Garment Trade. In R. Ward & R. Jenkins (Eds.), Ethnic Communities in Business: Strategies for Economic Survival (pp. 1–19). Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Werbner, P. (1990). Renewing an Industrial Past: British Pakistani Entrepreneurship in Manchester. Migration, 8, 17–41.

Yayınlanmış

2020-05-12

Nasıl Atıf Yapılır

Karan, O., Çakır, B. ., & Kurtarır, E. . (2020). Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler. Göç Dergisi, 7(1), 77-94. https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.681

Sayı

Bölüm

Makaleler