(1)
Massey, D. S.; Arango, J.; Hugo, G.; Kouaouci, A.; Pellegrino, A.; Taylor, J. E. Uluslararası göç kuramlarının Bir değerlendirmesi. Göç Dergisi 2014, 1, 11-46.