(1)
Harunoğulları, M. Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler Ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi 2016, 3, 29-63.