(1)
Martin, P. L. Amerikan gözüyle Avrupa’nın göç Krizi. Göç Dergisi 2016, 3, 121-134.