(1)
Coşar, A. M. Bir Kıyamet Provası: Göçe Sürgün Hayatlar. Göç Dergisi 2016, 3, 166-174.