(1)
Yavuz, Ömer; Mızrak, S. Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği. Göç Dergisi 2016, 3, 175-199.