(1)
Şan, M. K.; Küçük, M. Kentsel Yoksulluk, Göç Ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması. Göç Dergisi 2018, 5, 185-204.