(1)
Bazarkaya, O. K. Şarlatan Yolcusu Ve Göç Edebiyatı: Çatışma Modeli bağlamında Bir Okuma. Göç Dergisi 2018, 5, 175-184.