(1)
Coşkun, B.; Kılıç, T. Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin Ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir Ve Szeged Örneği. Göç Dergisi 2019, 6, 11-36.