(1)
Erdogan, Z. Birleşik Krallık’ta Mülteci Entegrasyon Politikaları Ve Temel Yaklaşımlar. Göç Dergisi 2020, 7, 95-120.