(1)
Güzel, B. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Düzensiz Gürcü Göçmenler Ve Yerel Yönetim(siz)ler. Göç Dergisi 2021, 8, 243-265.