(1)
Yıldırım, M. Uluslararası Göç Ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi . Göç Dergisi 2021, 8, 311-326.