(1)
Sayın, H. Kaos Ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum Ve Kare Filmleri Ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme. Göç Dergisi 2021, 8, 461-477.