(1)
Eker, K. Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında Bir Değerlendirme. Göç Dergisi 2021, 8, 407-434.