(1)
Çipe, K. Ulusaşırı Türk Sineması. Göç Dergisi 2021, 8, 383-405.