(1)
Akcapar, S. K.; Çalışan, A. . Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı. Göç Dergisi 2021, 8, 223-241.