(1)
Cindik-Herbrüggen, E.; Demirkol, R. Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sosyal Hayattaki Ayrımcılık Algıları. Göç Dergisi 2022, 9, 127-136.