(1)
Taşcı, C.; Kahraman, F. . Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma. Göç Dergisi 2021, 8, 513-531.