(1)
Parin, S.; Kılıç, A. R. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü. Göç Dergisi 2022, 9, 15-36.