(1)
Torun, A. Göçün 60. Yılında Türk-Alman Sineması: Gözde Naiboğlu Ile Röportaj. Göç Dergisi 2021, 8, 497-506.