(1)
Chagel, M. .; Akgün, A. Mekân İlişkisinde Göçmenlik Ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği. Göç Dergisi 2023, 10, 119-143.