(1)
Adar, A. Şahankaya; Çelik, B. U. . Türkiye’de Uluslararası Göç Ve Refah İlişkisi: Kitlesel Göçler Üzerinden Bir Değerlendirme. Göç Dergisi 2023, 10, 101-118.