(1)
Çopuroglu, Özge. “Tüketen diaspora”: Göç, Ulusal Kimlik Ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım. Göç Dergisi 2022, 9, 423-433.