(1)
Çağlayan, P. Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) . Göç Dergisi 2023, 10, 25-42.