(1)
Hancıoğlu Aytaç, S. Kültürlerarası Modeller Merceğinden Göç Yönetiminde Ebelik Hizmetleri. Göç Dergisi 2023, 10, 73-100.