(1)
Dursun, A. Ergenlerin Gözünden Göç. Göç Dergisi 2023, 10, 59-71.