(1)
Özerim, M. G. . Editör’den: Doğal Afetler, Göçler Ve Sosyal Dinamikler. Göç Dergisi 2023, 10, 1-2.