(1)
Şeker, B. D. Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler Ve Türkiye . Göç Dergisi 2023, 10, 173–187.