Coşkun, B., & Kılıç, T. (2019). Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir ve Szeged Örneği. Göç Dergisi, 6(1), 11-36. https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.623