Yıldırım, M. (2021). Uluslararası Göç ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi . Göç Dergisi, 8(2), 311-326. https://doi.org/10.33182/gd.v8i2.719