Eker, K. (2021). Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında bir Değerlendirme. Göç Dergisi, 8(3), 407-434. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.745