Çipe, K. (2021). Ulusaşırı Türk Sineması. Göç Dergisi, 8(3), 383-405. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.758