Akcapar, S. K., & Çalışan, A. . (2021). Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı. Göç Dergisi, 8(2), 223-241. https://doi.org/10.33182/gd.v8i2.768