Cindik-Herbrüggen, E., & Demirkol, R. (2022). Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sosyal Hayattaki Ayrımcılık Algıları. Göç Dergisi, 9(1), 127-136. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.793