Taşcı, C., & Kahraman, F. . (2021). Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma. Göç Dergisi, 8(3), 513-531. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.794