Parin, S., & Kılıç, A. R. (2022). Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü. Göç Dergisi, 9(1), 15-36. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.801