Chagel, M. ., & Akgün, A. (2023). Mekân İlişkisinde Göçmenlik ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği. Göç Dergisi, 10(1), 119-143. https://doi.org/10.33182/gd.v10i1.820