Çopuroglu, Özge. (2022). “Tüketen diaspora”: Göç, Ulusal Kimlik ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım. Göç Dergisi, 9(3), 423-433. https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.835