Çağlayan, P. (2023). Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) . Göç Dergisi, 10(1), 25-42. https://doi.org/10.33182/gd.v10i1.854