Kahraman, F. B. (2023). Göçmenler ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme . Göç Dergisi, 10(2), 233–243. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.871