Şeker, B. D. (2023). Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler ve Türkiye . Göç Dergisi, 10(2), 173–187. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.875