SÖNMEZ EFE, S. Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” ve “Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü” Anlamları Üzerine Etkisi. Göç Dergisi, v. 7, n. 1, p. 35-54, 12 May. 2020.