SAYIN, H. Kaos ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum ve Kare Filmleri ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme. Göç Dergisi, v. 8, n. 3, p. 461-477, 31 Ağu. 2021.