CHAGEL, M. .; AKGÜN, A. Mekân İlişkisinde Göçmenlik ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği. Göç Dergisi, v. 10, n. 1, p. 119-143, 24 May. 2023.