Şan, Mustafa Kemal, ve Meryem Küçük. 2018. “Kentsel Yoksulluk, Göç Ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması”. Göç Dergisi 5 (2):185-204. https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.603.