Sönmez Efe, Süreyya. 2020. “Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” Ve ‘Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü’ Anlamları Üzerine Etkisi”. Göç Dergisi 7 (1):35-54. https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.660.