Yıldırım, Meltem. 2021. “Uluslararası Göç Ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi ”. Göç Dergisi 8 (2):311-26. https://doi.org/10.33182/gd.v8i2.719.