Sayın, Hüdayi. 2021. “Kaos Ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum Ve Kare Filmleri Ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi 8 (3):461-77. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.740.