Eker, Kemal. 2021. “Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi 8 (3):407-34. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.745.