Çipe, Kemal. 2021. “Ulusaşırı Türk Sineması”. Göç Dergisi 8 (3):383-405. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.758.